Fog.facebook

Fogning dörrar & fönster

Denna typ av fogning handlar om att det ska vara tätt runt dörrar och fönster, fogen blir sedan dold bakom olika typer av lister som passar med den övriga inredningen. Ju bättre och mer precist fogning utförs desto längre är också livslängden.

I många fall kan det även vara så att man väljer en synlig fogmassa, vilket är vanligt i större kontorslandskap och vid fogning av dörrar och partier.

Är du intresserad av att få hjälp med fogningen? Var vänlig fyll i nedanstående formulär eller kontakta oss direkt

Ring oss

Det går naturligtvis bra att ringa till oss.
Du når oss på
Micke mobil:  0708-18 55 93
Hinken mobil:   0708-18 55 92